کاریکاتور / در انتظار اتوبوس مرگ!

کاریکاتور / در انتظار اتوبوس مرگ!
«یکی از کارشناسان موسسه علم و سیاست برلین براین باور است که حمله ترورستی اسپانیا نشان داد اروپا باید همچنان انتظار حملات تروریستی بزرگی را داشته باشد» این خبر سوژه کارتون خبرگزاری تسنیم شده است.

کاریکاتور / در انتظار اتوبوس مرگ!