کاریکاتور / ببینید این زن چی بود و چی شد!

کاریکاتور / ببینید این زن چی بود و چی شد!
«سیر تکاملی سوچی» عنوان کارتون سایت کگل است که در حاشیه نسل کشی در میانمار منتشر کرده است.

کاریکاتور / ببینید این زن چی بود و چی شد!