کاریکاتور/ بالاخره 5 میلیون یا 6 میلیون شغل؟

کاریکاتور/ بالاخره 5 میلیون یا 6 میلیون شغل؟
انتخاب -در حاشیه وعده های نجومی برخی نامزدهای انتخاباتی، ضمیمه نیش خط روزنامه قانون این کارتون را منتشر کرد.

کاریکاتور/ بالاخره 5 میلیون یا 6 میلیون شغل؟