کاریکاتور / اینم ترامپ باهوش!

کاریکاتور / اینم ترامپ باهوش!
در حاشیه افزایش تنش‌ها میان امریکا و کره شمالی، سایت کگل این کارتونها را منتشر کرد.

کاریکاتور / اینم ترامپ باهوش!