کاریکاتور / اسطوره نفرت‌انگیز خون بازی!

کاریکاتور / اسطوره نفرت‌انگیز خون بازی!
«میانمار؛ آتش و خون» عنوان کارتون وحید جعفری در روزنامه شهروند است.

کاریکاتور / اسطوره نفرت‌انگیز خون بازی!