کارت عروسی به سبک مامور برق! +عکس

کارت عروسی به سبک مامور برق! +عکس
تصویری از کارت عروسی جالب کارمند شرکت توزیع برق جنوب ساریدر شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، در ادامه تصویری از این کارت عروسی متفاوت را مشاهده می کنید!

کارت عروسی به سبک مامور برق! +عکس