چرا رونالدینیو به لیگ انگلیس نرفت؟

چرا رونالدینیو به لیگ انگلیس نرفت؟
ستاره پیشین بارسلونا در مورد دلیل بازی نکردن در لیگ برتر انگلیس صحبت کرد.

چرا رونالدینیو به لیگ انگلیس نرفت؟