پیش بینی بارش باران در مناطق شمال و شمال غرب کشور

پیش بینی بارش باران در مناطق شمال و شمال غرب کشور
کارشناس سازمان هواشناسی پیش بینی کرد از شنبه موج جدید بارشی بخش هایی از کشور را در برمی گیرد.  اصغری در گفت وگو با صدا و سیما گفت: این موج…

پیش بینی بارش باران در مناطق شمال و شمال غرب کشور