پیروزی امیدهای فوتسال ایران مقابل اوکراین

پیروزی امیدهای فوتسال ایران مقابل اوکراین
تیم فوتسال امید ایران در دومین بازی تدارکاتی خود مقابل اوکراین به پیروزی رسید.

پیروزی امیدهای فوتسال ایران مقابل اوکراین