پیام تسلیت ناطق نوری برای درگذشت هاشمی رفسنجانی

پیام تسلیت ناطق نوری برای درگذشت هاشمی رفسنجانی

پیام تسلیت ناطق نوری برای درگذشت هاشمی رفسنجانی