پیام تسلیت روحانی به وزیر راه و شهرسازی

پیام تسلیت روحانی به وزیر راه و شهرسازی

پیام تسلیت روحانی به وزیر راه و شهرسازی