پیام تبریک مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش به دکتر روحانی رییس جمهور منتخب ایران

پیام تبریک مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش به دکتر روحانی رییس جمهور منتخب ایران

پیام تبریک مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش به دکتر روحانی رییس جمهور منتخب ایران