پیام تبریک روحانی به رییس جمهور ازبکستان

پیام تبریک روحانی به رییس جمهور ازبکستان

پیام تبریک روحانی به رییس جمهور ازبکستان