پُست عجیب «آزاده نامداری» درباره وداع!

پُست عجیب «آزاده نامداری» درباره وداع!
آزاده نامداری مجری جوان کشورمان، در واکنش به ماجرای های اخیر اینستاگرام خود را  با انتشار پستی با موضوع وداع به روز کرد. نامداری در اینستاگرامش نوشت: بیا وداع کنیم…

پُست عجیب «آزاده نامداری» درباره وداع!