پسر بزرگ بکام داماد مورینیو می شود! +عکس

پسر بزرگ بکام داماد مورینیو می شود! +عکس
بروکلین متولد ۴ مارس ۱۹۹۹ در انگلیس بدنیا آمده او پسر بزرگ و ارشد دیوید بکهام مدل مشهور و فوتبالیست انگلیسی است. این روزها خبرهایی مبنی بر نامزدی بروکلین بکام-فرزند…

پسر بزرگ بکام داماد مورینیو می شود! +عکس