پسری که خانواده‌ اش را آتش زده بود، قصاص نشد!

پسری که خانواده‌ اش را آتش زده بود، قصاص نشد!
پسری جوان که حدود ۸ سال پیش در جنایتی وحشتناک، اعضای خانواده اش را به آتش کشیده بود، با جلب رضایت از اولیای دم از اعدام نجات یافت. به گزارش…

پسری که خانواده‌ اش را آتش زده بود، قصاص نشد!