پروژه اورتون برای شکار مدافع صربستانی چلسی

پروژه اورتون برای شکار مدافع صربستانی چلسی
تیم فوتبال اورتون برای جذب مدافع صربستانی چلسی در زمان باقیمانده از نقل و انتقالات زمستانی برنامه‌ریزی می‌کند.

پروژه اورتون برای شکار مدافع صربستانی چلسی