پدیده 1 – استقلال 2/استقلال به یک قدمی آسیا رسید

پدیده 1 – استقلال 2/استقلال به یک قدمی آسیا رسید
استقلال با دو گلی که در نیمه دوم مصاف با پدیده به ثمر رساند موفق شد میزبان خود را شکست دهد.

پدیده 1 – استقلال 2/استقلال به یک قدمی آسیا رسید