پخش تصاویر اسد از تلویزیون پس از شایعات اخیر

پخش تصاویر اسد از تلویزیون پس از شایعات اخیر
به دنبال انتشار شایعاتی درباره وخامت جسمانی رئیس‌جمهور سوریه به علت سکته، تلویزیون این کشور امروز (سه‌شنبه) تصاویری از بشار اسد را در صحت کامل و در دیدار با جمعی از صنعتگران دمشق نشان داد.

پخش تصاویر اسد از تلویزیون پس از شایعات اخیر