پایان مرگبار رابطه نامشروع با زن شوهردار +تصاویر

پایان مرگبار رابطه نامشروع با زن شوهردار +تصاویر
مرد شیشه ای برای ازدواج با زن شوهردار، در اقدامی جنون امیز، شوهر او را به قتل رسانده و برای افشا نشدن جنایت نیز زن جوان را زندانی می کند….

پایان مرگبار رابطه نامشروع با زن شوهردار +تصاویر