ویسی: باشگاه نتوانست کریمی را جذب کند

ویسی: باشگاه نتوانست کریمی را جذب کند
سرمربی سپاهان ادعا می کند هافبک مورد نظر این تیم به خاطر مشکلات مالی جذب نشد.

ویسی: باشگاه نتوانست کریمی را جذب کند