وقتی امیر قطر نام اسب خود را «اردوغان» می گذارد!

وقتی امیر قطر نام اسب خود را «اردوغان» می گذارد!
تمیم بن حمد آل ثانی ، امیر قطر اسب جدید خود را به نام رئیس جمهور ترکیه «اردوغان» نامگذاری کرده است!   به گزارش مجله خبری دوستان، تمیم بن حمد آل ثانی اسب جدید خود که آن را در سال ۲۰۱۵ به قیمت چهار میلیون لیره ترکیه‌ای خرید، نام “اردوغان” را…

وقتی امیر قطر نام اسب خود را «اردوغان» می گذارد!