وعده وزیر ارشاد برای افزایش ۱۰ میلیاردی بودجه تئاتر

وعده وزیر ارشاد برای افزایش ۱۰ میلیاردی بودجه تئاتر
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش ۱۰ میلیارد تومانی بودجه تئاتر در سال ۹۶ خبر داد.

وعده وزیر ارشاد برای افزایش ۱۰ میلیاردی بودجه تئاتر