وزیر کشور: قالیباف و جهانگیری هنوز کناره گیری خود را اعلام نکرده اند

وزیر کشور: قالیباف و جهانگیری هنوز کناره گیری خود را اعلام نکرده اند

وزیر کشور: قالیباف و جهانگیری هنوز کناره گیری خود را اعلام نکرده اند