وزیر کشور: دوام انقلاب در گرو تبعیت از مقام معظم رهبری است

وزیر کشور: دوام انقلاب در گرو تبعیت از مقام معظم رهبری است
وزیر کشور گفت: با تبعيت از مقام معظم رهبري توانسته‌ايم انقلاب را در مسير خود حفظ كنيم.

وزیر کشور: دوام انقلاب در گرو تبعیت از مقام معظم رهبری است