وزوز گوش را جدی بگیرید

وزوز گوش را جدی بگیرید
زمانی که کلیه و کبد افراد نیز دچار مشکل باشد مواد شیمیایی در حلزون گوش آنها می‌ماند و سبب ایجاد عوارض در گوش می‌شود. دبیر انجمن شنوایی‌شناسی ایران، گفت: اگر وزوز گوش ادامه یابد، باید حتما توسط پزشک و شنوایی‌شناسان بررسی شود. به گزارش مهر، حمید جلیلوند روز دوشنبه در…

وزوز گوش را جدی بگیرید