ورود سامانه بارشی از روز پنجشنبه به کشور

ورود سامانه بارشی از روز پنجشنبه به کشور
از اواخر وقت پنجشنبه، سامانه بارشی جدید از سمت مرزهای غربی و شمال غرب وارد کشور خواهد شد که عمده بارش طی روز جمعه در همین مناطق خواهد بود. مدیرکل پیش‌بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی استانهای پربارش امروز را اعلام کرد و گفت: از اواخر وقت پنجشنبه، سامانه بارشی جدید…

ورود سامانه بارشی از روز پنجشنبه به کشور