واکنش نوید محمد زاده به حراج خانه بهروز وثوقی/عکس

واکنش نوید محمد زاده به حراج خانه بهروز وثوقی/عکس

واکنش نوید محمد زاده به حراج خانه بهروز وثوقی/عکس