واکنش قلعه‌نویی به شایعه جذب جپاروف

واکنش قلعه‌نویی به شایعه جذب جپاروف

واکنش قلعه‌نویی به شایعه جذب جپاروف