واکنش سخنگوی سپاه به اظهارات یک نماینده درباره رزمایش‌های موشکی

واکنش سخنگوی سپاه به اظهارات یک نماینده درباره رزمایش‌های موشکی

واکنش سخنگوی سپاه به اظهارات یک نماینده درباره رزمایش‌های موشکی