واکنش به رد صلاحیت محمود احمدی نژاد

واکنش به رد صلاحیت محمود احمدی نژاد
صلاحیت محمود احمدی نژاد و یار نزدیکش، حمید بقایی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تایید نشد.   الف نوشت: علی‌اکبر جوانفکر، سخنگوی ستاد انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در یادداشت خود در کانال تلگرامی خود موسوم به دولت بهار نوشت: دکتر احمدی‌نژاد و آقای بقایی برای عمل به تکلیف انقلابی، ملی…

واکنش به رد صلاحیت محمود احمدی نژاد