همه چیز در باره وام جدید مسکن

همه چیز در باره وام جدید مسکن
سبد تسهیلات مسکن، در جهت «تقویت قدرت مالی تقاضای مصرفی» به‌روز شد.

همه چیز در باره وام جدید مسکن