هر روز در خیابان چند «سمیه» می‌بینیم؟

هر روز در خیابان چند «سمیه» می‌بینیم؟
نیما رییسی، بازیگر سینما و تلویزیون، یادداشتی در حمایت از کودکان کار و خیابان نوشته و نسبت به وضعیت نامناسب زندگی آنها انتقاد کرده است.

هر روز در خیابان چند «سمیه» می‌بینیم؟