نیکی هیلی: برخی کشورها می‌خواهند از ایران در برابر بازرسی‌ها محافظت کنند

نیکی هیلی: برخی کشورها می‌خواهند از ایران در برابر بازرسی‌ها محافظت کنند
نماینده آمریکا در سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای روسیه را به تلاش برای ممانعت از تشدید بازرسی‌های آژانس از ایران متهم کرد.

نیکی هیلی: برخی کشورها می‌خواهند از ایران در برابر بازرسی‌ها محافظت کنند