نیویورک تایمز: ترامپ با تمدید تعلیق تحریم‌ها نشان داد برجام را حفظ می‌کند

نیویورک تایمز: ترامپ با تمدید تعلیق تحریم‌ها نشان داد برجام را حفظ می‌کند

نیویورک تایمز: ترامپ با تمدید تعلیق تحریم‌ها نشان داد برجام را حفظ می‌کند