نورمحمدی: می‌توانستیم تراکتور را ببریم

نورمحمدی: می‌توانستیم تراکتور را ببریم
مدافع تیم صنعت نفت آبادان اعتقاد دارد که تیمش باید مقابل تراکتورسازی پیروز از زمین خارج می‌شد.

نورمحمدی: می‌توانستیم تراکتور را ببریم