«نهنگ عنبر ۲» در آستانه رکوردزنی

«نهنگ عنبر ۲» در آستانه رکوردزنی
فیلم سینمایی «نهنگ عنبر ۲» ب فروش ۱۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان رسید.

«نهنگ عنبر ۲» در آستانه رکوردزنی