نمایش «حرفه‌ای» دو اجرایی شد

نمایش «حرفه‌ای» دو اجرایی شد
نمایش «حرفه‌ای» با طراحی و کارگردانی رضا کیانیان در سه روز اول اجرای خود به سانس فوق العاده رسید.

نمایش «حرفه‌ای» دو اجرایی شد