نصب دوربین در اتاق خواب زن شوهردار بدکاره را لو داد

نصب دوربین در اتاق خواب زن شوهردار بدکاره را لو داد

نصب دوربین در اتاق خواب زن شوهردار بدکاره را لو داد 

مرد وقتی که به رفتارهای زنش مشکوک شد در اتاقش دوربین نصب کرد و توانست به کارهای شوم زنش یعنی پی ببرد. مرد پس از این که همسرش را با چاقو در منزل به رساند به ایستگاه پلیس رفت و از راز جنایتش به پلیس گفت.

 

مردی در حالی‌که چاقو در دست داشت با حضور در ایستگاهِ پلیس دارالسلام به ماموران پلیس گفت که همسرش را در منزل به قتل رسانده هست و او یک قاتلِ هست. ماموران پلیس با او راهی منزل اش شدند و در آن جا جسد بی جان یک زن را دیدند.

 

با پیدا شدن جسد زن منزل دار سرلشکر احمد الفی مدیر تحقیقات جنایی دستور تحقیقات در خصوص این جنایت را صادر کرد.تحقیقات در محل جنایت نشان داد که جسد زن در حالی‌که از ناحیه گردن، کمر و کتف دچار جراحت هاي فراوان شده بود در اتاق خواب غرق در خون افتاده بود و کنار جسد نیز دو چاقو وجود داشت.

 

به گزارش پارس ناز تحقیقات جنایی از این داشت که قاتل چهار سال بود که با مقتول کرده بود. در ادامه مشخص شد که مقتول با یک مردِ جوان ارتباط شوم داشته و شوهرش متوجهِ مکالماتِ کثیف او شده بود به همین علت قاتل در منزل دوربین نصب کرد. زمانی که فیلمهای دوربین را موردِ بررسی قرار داد متوجه شد در غیاب او همسرش با مردِ ناشناسی ارتباط‌ شوم داشته هست.

 

قاتل همسرش را به قصد صحبت کردن با او فراخواند اما سپس با او درگیر شد و سپس با چاقو به زندگی همسرش پایان داد.با مشخص شدن زوایای مخفی این جنایت در مصر تحقیقات وارد مرحله جدیدی شد

 

 

نصب دوربین در اتاق خواب زن شوهردار بدکاره را لو داد