نشست فراکسیون امید با وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش / اعلام‌نظر فراکسیون درباره وزرا روز پنجشنبه

نشست فراکسیون امید با وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش / اعلام‌نظر فراکسیون درباره وزرا روز پنجشنبه

نشست فراکسیون امید با وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش / اعلام‌نظر فراکسیون درباره وزرا روز پنجشنبه