نخستین پیام تسلیت دولت مصر برای درگذشت یک مقام ایرانی / آیا تسلیت مصری ها برای درگذشت آیت الله هاشمی، تهران و قاهره را آشتی می دهد؟

نخستین پیام تسلیت دولت مصر برای درگذشت یک مقام ایرانی / آیا تسلیت مصری ها برای درگذشت آیت الله هاشمی، تهران و قاهره را آشتی می دهد؟
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران و رییس جمهور اسبق این کشور هشتم ژانویه درگذشت و مرگ او احتمالا میخی بر تابوت عادی سازی روابط ایران و مصر خواهد بود.

نخستین پیام تسلیت دولت مصر برای درگذشت یک مقام ایرانی / آیا تسلیت مصری ها برای درگذشت آیت الله هاشمی، تهران و قاهره را آشتی می دهد؟