نخستین سخنرانی ترامپ بعد از انتقال قدرت

نخستین سخنرانی ترامپ بعد از انتقال قدرت
«دونالد ترامپ» به عنوان رئیس جمهور جدید امریکا نخستین سخنرانی خود را برای مردم انجام داد. به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» برای اولین بار به عنوان رییس‌جمهوری جدید آمریکا برای مردم این کشور سخنرانی کرد. ترامپ گفت: قاضی محترم رابرترز و روسای جمهوری سابق ، هموطنان و مردم جهان از…

نخستین سخنرانی ترامپ بعد از انتقال قدرت