نخستین دستگاه خودپرداز بانکی در 50 سال پیش +عکس

نخستین دستگاه خودپرداز بانکی در 50 سال پیش +عکس
نخستین ATM به نام “سوراخ روی دیوار”، در ۲۷ جون ۱۹۶۷ یعنی در حدود ۵۰ سال پیش توسط بانک انگلیسی بارکلیز در شمال لندن افتتاح شد.

نخستین دستگاه خودپرداز بانکی در 50 سال پیش +عکس