نجات ماهیگیران ایرانی پس از 3 ماه سرگردانی در اقیانوس +عکس

نجات ماهیگیران ایرانی پس از 3 ماه سرگردانی در اقیانوس +عکس
۶ ماهیگیر ایرانی پس از ۳ ماه سرگردانی در اب های اقیانوس هند توسط پلیس کنیا صحیح و سالم  نجات یافتند. خبرگزاری ایسنا: پایگاه خبری کپیتال نیوز کنیا در خبری…

نجات ماهیگیران ایرانی پس از 3 ماه سرگردانی در اقیانوس +عکس