نامحبوب ترین رئیس جمهور آمریکا

نامحبوب ترین رئیس جمهور آمریکا
بر اساس نتیجه نظرسنجی هایی که روز سه شنبه منتشر شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب که در آخر هفته جاری کاخ سفید را تحویل خواهد گرفت، نامحبوب ترین رئیس جمهوری در تاریخ ده ها ساله اخیر آمریکا به شمار می رود.

نامحبوب ترین رئیس جمهور آمریکا