مومنی:‌ می‌توانستیم یک فاجعه را رقم بزنیم

مومنی:‌ می‌توانستیم یک فاجعه را رقم بزنیم
مومنی در بازگشت به استقلال‌خوزستان یکی از موثرترین بازیکنان این تیم بوده و به‌نظر می‌رسد دوباره در حال اوج‌گیری است.

مومنی:‌ می‌توانستیم یک فاجعه را رقم بزنیم