منصوریان زمین را بوسید و رفت!

منصوریان زمین را بوسید و رفت!
علیرضا منصوریان سرمربی استقلال تهران، که پس از اتمام بازی بهت زده بود دقایقی به داخل زمین خیره شد و پس از آن روی زمین چمن نشست و زمین را…

منصوریان زمین را بوسید و رفت!