منصوریان در انتظار آندو و جپاروف

منصوریان در انتظار آندو و جپاروف
شکست به استقلال خوزستان هم به مشکلات این روزهای علیرضا منصوریان اضافه شد تا او برای خروج از شرایط کنونی تنها دلخوش به حضور دو خرید جدید خود باشد.

منصوریان در انتظار آندو و جپاروف