ملکه 91 ساله بریتانیا در حال رانندگی! +عکس

ملکه 91 ساله بریتانیا در حال رانندگی! +عکس
ملکه بریتانیا یکشنبه گذشته از کلیسا تا خانه را در حالی که محافظش در کنارش نشسته بود با خودروی شخصی چگوار رانندگی کرد. ملکه ۹۱ ساله است.  

ملکه 91 ساله بریتانیا در حال رانندگی! +عکس