ملکه بریتانیا زمانی که یک مکانیک بود! +تصاویر

ملکه بریتانیا زمانی که یک مکانیک بود! +تصاویر
ملکه الیزابت دوم، پادشاه کنونی انگلستان مشاغل گوناگونی را تجربه کرده است. او در جنگ جهانی دوم به عنوان مکانیک و راننده خدمت می کرده است! ملکه بریتانیا زمانی که…

ملکه بریتانیا زمانی که یک مکانیک بود! +تصاویر